Vi har en flerårig erfarenhet av arbete med kvalificerat boendestöd där samtalsstödet är en viktig del i vårt arbete. Att skapa KASAM (känsla av sammanhang) anser vi vara av stor betydelse i vår relation till klienten.