Ibland är svårigheter och konflikter så stora att det behövs stöd utifrån för att få hjälp med en varaktig förändring

Ibland behöver familjer ett mer omfattande stöd och behöver snabbt en insats i hemmet för att trygga barnet/barnen.

Vi kan då arbeta i en intensiv familjebehandling med behandlare som har olika roller i arbetet med familjen.

Att föräldrarna är delaktiga och att täta kontakter mellan alla inblandade aktörer hålls är en förutsättning för goda resultat.

Det finns flera olika anledningar till att en familj är i behov av familjebehandling, vanliga orsaker till att vi arbetar med familjer i behov av stöd är;

  • Våld i nära relationer
  • Skolrelaterad problematik
  • Konflikter och kommunikationssvårigheter inom en familj
  • Gränssättning
  • Svårt att räcka till som förälder
  • Föräldraoro för sitt eller sina barn